News Archive

सिप्रदीयन सहायता एक मुनाफा रहित, गैर सरकारी सामाजिक संस्था हो । सन् २०१२ मा स्थापना भएको यस संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालबाट नै समाजमा भुकम्प, महामारी, प्राकृतिक विपत्तिको बारेमा जनचेतना तथा सुरक्षा सम्बन्धि तालिमको आयोजना गर्दै आएको छ । यस्ता खालका प्राकृतिक आपत विपदबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई आवश्यक सहयोग, जनस्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजीक वित्तमा समेत यस संस्थाले योगदान गर्दछ । गरिब, जेहन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी शैक्षिक स्तरलाई उच्च बनाई देशलाई योग्य मानव श्रोत उत्पादन गर्नु यस संस्थाको मूख्य उद्धेश्य हो । साथै दुर्गम क्षेत्रमा रहेको अशिक्षालाई न्यून गर्नको लागि यस संस्थाले प्रौढ शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रम समेतको व्यवस्था गर्नेछ र यस संस्थाले वृद्ध–वृद्धा, अनाथ बालबालिका तथा विकलाङ्ग नागरिकहरुको सहयोग गर्ने उद्धेश्य लिएको छ ।

Sipradian Sahayata Team

यो संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा आन्तरिक राजश्व कार्यलय वीरगंज, पर्सामा दर्ता रहेको छ र समाज कल्याण परिषद काठमाण्डौबाट आबद्धता प्राप्त गरेको छ । सिप्रदीयन सहायता संस्थाले आदीबासी जनजाती, पिछडा समूह, अनुसूचीकृत जातजातीहरुको सहयोग गर्ने छ । यस कार्यको लागि सिप्रदीयन सहायता संस्थाले सरकारी, गैर सरकारी तथा स्थानिय सहयोग समूहसंग सहकार्य गर्नेछ ।

रायहरु

"“सामाजिक विकास र रुपान्तरणको मुल उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यस संस्थाले शैक्षिक विकास र राहत÷सहयोग जस्ता उदाहरणीय योजनाहरु शुरुवात गरिसकेको छ । मुख्यतया शिक्षा क्षेत्रमा पिछडिएका....." बिस्तारमा »