सिप्रदीयन सहायता संस्था प्रारम्भिक चरणमा भएतापनि केहि आरोह अवरोहको बिच संस्थाले आफ्नो कार्यक्रम ÷ परियोजना लक्षित वर्ग सम्म लैजान सफल भएको छ । यस संसथाको मूख्य उद्देश्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरुलाई राहत प्रदान गर्ने, शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु तथा यस्तै अन्य प्रकारका सामाजीक सेवा गर्नु रहेको छ । यस संस्थाले गर्ने कार्यहरुलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ ।

रायहरु

"“सामाजिक विकास र रुपान्तरणको मुल उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यस संस्थाले शैक्षिक विकास र राहत÷सहयोग जस्ता उदाहरणीय योजनाहरु शुरुवात गरिसकेको छ । मुख्यतया शिक्षा क्षेत्रमा पिछडिएका....." बिस्तारमा »