News Archive

सिप्रदीयन सहायताले आफ्नो योजना, परियोजना तथा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालन वा सम्पन्न गर्नकोलागि कतिपय संघ संस्थासंग औपचारिक र अनौपचारिक सम्झौता तथा करार गरिएका भएतापनि तपाईहरुको सहयोग र सहकार्यको सधैं खाँचो रहिरहने छ ।

रायहरु

"“सामाजिक विकास र रुपान्तरणको मुल उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यस संस्थाले शैक्षिक विकास र राहत÷सहयोग जस्ता उदाहरणीय योजनाहरु शुरुवात गरिसकेको छ । मुख्यतया शिक्षा क्षेत्रमा पिछडिएका....." बिस्तारमा »